1064 նմ էլեկտրաօպտիկական ինտենսիվության մոդուլատոր